Lập hóa đơn điện tử không đầy đủ nội dung có hợp lệ không?

, , Leave a comment

Việc lập hóa đơn điện tử đã và đang được triển khai tại các doanh nghiệp hiện nay. Trong các quy định cụ thể về hóa đơn cũng đã quy định rõ về những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử và cách xử lý giúp doanh nghiệp nắm rõ nghiệp vụ khi nào lập hóa đơn thay thế, hủy, thu hồi hóa đơn. Vậy, có trường hợp nào hóa đơn được phép không cần ghi đầy đủ nội dung hay không? Nếu lập hóa đơn điện tử không đầy đủ nội dung thì có hợp lệ không? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Về chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, người mua trên hóa đơn điện tử, Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định, trường hợp người bán là doanh nghiệp (DN), tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của DN, tổ chức; trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng chữ ký số của cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Một số trường hợp đặc thù trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký người bán. Trên hóa đơn điện tử cũng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, trừ trường hợp có thỏa thuận riêng giữa người bán và người mua.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định là thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phù hợp với thời điểm lập hóa đơn điện tử.
Ngoài ra, DN, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán. Đối với hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014.

lập hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC cũng hướng dẫn các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung đó là: Hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh; Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh; Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ; Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử; Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ  hợp đồng; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.

Như vậy có thể rút ra kết luận rằng trong một số trường hợp nhất định, đã được quy định cụ thể, hóa đơn điện tử không cần phải có đầy đủ nội dung.

Theo quy định, hiện nay doanh nghiệp vẫn đang được sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng sự phát triển của thời đại công nghệ số đang bùng nổ như hiện nay, kèm với đó là đáp ứng những nhu cầu công việc ngày càng cao, các doanh nghiệp nên chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sớm.

Theo quy định tại Thông tư 68/2019, các doanh nghiệp sẽ sớm phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được quy định là kể từ ngày 01/11/2020. 

Hướng dẫn DN kê khai thuế hóa đơn thương mại xuất khẩu

Tìm hiểu những tiện ích khi kê khai thuế qua mạng 

Với những chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được những quy định về các trường hợp không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung trên hóa đơn điện tử để có thể triển khai xử lý tại doanh nghiệp mình.

Các bài viết liên quan: Cách nhắn tin trên instagram

Các kiểu chụp hình tự sướng đẹp cho nam

Lập hóa đơn điện tử không đầy đủ nội dung có hợp lệ không?
5 1 vote
 

Leave a Reply