Hướng dẫn DN kê khai thuế hóa đơn thương mại xuất khẩu

, , Leave a comment

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài dùng hóa đơn thương mại không dùng hóa đơn xuất khẩu, trong bảng kê phụ lục hàng hóa dịch vụ bán ra có kê khai không? Nếu có thì kê khai thuế như thế nào? Khi đó doanh nghiệp có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không? Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng xuất khẩu là khi nào? Với bài viết sau đây, quý bạn đọc sẽ được giải đáp những vấn đề thắc mắc trên một cách hiệu quả nhất.

Tại Khoản 1, Điều 5 sửa đổi và bổ sung cho Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cụ thể:

– Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động: Hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi là xuất khẩu; Bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nội địa.

– Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng: Tổ chức và cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi là xuất khẩu; Tổ chức và cá nhân nằm trong khu vực phi thuế quan khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu vực phi thuế quan thì trên hóa đơn phải ghi rõ “Dành cho tổ chức và cá nhân trong khu phi thuế quan”

kê khai thuế

Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định tại Khoản 2 điều này mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định trên.

Theo đó ta có thể thấy rằng:

– Từ ngày 01/09/2014 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại không sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

– Trường hợp doanh nghiệp còn tồn hóa đơn xuất khẩu nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp thì doanh nghiệp tiến hành hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

– Hóa đơn thương mại do doanh nghiệp tự thiết kế theo thông lệ quốc tế nên doanh nghiệp sẽ không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Khi kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng hoặc quý, doanh nghiệp phải kê khai hóa đơn thương mại trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng xuất khẩu

Tìm hiểu những tiện ích khi kê khai thuế qua mạng 

Những nội dung cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

– Căn cứ tại điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng:

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

– Thời điểm xác định tính thuế TNDN đối với hoạt động buôn bán là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
 

Các bài viết liên quan: Cách nhắn tin trên instagram

Các kiểu chụp hình tự sướng đẹp cho nam

Hướng dẫn DN kê khai thuế hóa đơn thương mại xuất khẩu
5 1 vote
 

Leave a Reply