Những quy định liên quan đến việc mua lại phần vốn góp/cổ phần theo yêu cầu của thành viên/cổ đông trong LDN 2020

, , Chức năng bình luận bị tắt ở Những quy định liên quan đến việc mua lại phần vốn góp/cổ phần theo yêu cầu của thành viên/cổ đông trong LDN 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 có nhiều điểm mới so với LDN 2014 hiện hành. Để đáp ứng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước cũng như giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải LDN 2020 đã bổ sung, thay đổi những mặt hạn chế cũng như các thủ tục hành chính rườm rà giúp cho doanh nghiệp giảm tối đa chi phí thời gian công sức.

Dưới đây chúng tôi xin trình bày một trong số những điểm mới đó là việc mua lại phần vốn góp, cổ phần.

Theo luật doanh nghiệp 2020 điều chỉnh vấn đề mua lại phần góp vốn theo yêu cầu của thành viên cty TNHH tại điều 51 như sau:

  • Thành viên cớ quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết , quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau:
  • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
  • Tổ chức lại công ty;
  • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
  • Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.
  • Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần góp vốn của thành viên theo đó giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại , công ty vẫn phải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

Bạn có thể tham khảo những nội dung liên quan cũng như những thay đổi mới nhất của LDN 2020 tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT để có được những thông tin cần thiết bổ sung cho doanh nghiệp của mình sẽ tránh khỏi được những thiếu sót trong những thủ tục hành chính cũng như liên quan đến thủ tục pháp lý của công ty xoay quanh luật doanh nghiệp.

Hoặc có thể 

Ngoài ra những thủ tục liên quan như: mua lại công ty, chia tách, sát nhập…. hay những thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh. Gia Minh Thịnh sẵn sàng tư vấn hỗ trợ giải quyết bạn chỉ cần để lại thông tin bên dưới.

Xem thêm các bài viết khác;

– Khi làm hợp đồng đặt cọc mua chung cư cần chú ý những gì?

– Những điều kiện đăng ký nộp thuế điện tử

Các bài viết liên quan: Cách nhắn tin trên instagram

Các kiểu chụp hình tự sướng đẹp cho nam

Những quy định liên quan đến việc mua lại phần vốn góp/cổ phần theo yêu cầu của thành viên/cổ đông trong LDN 2020
4 1 vote