Kiến thức chung

Các bước đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đang được gấp rút triển khai trên địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp đang quan tâm hiện nay đó chính là thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế được quy định như thế nào? Các doanh nghiệp như thế nào thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế?

Dưới bài viết này sẽ tổng hợp các quy định mới nhất về đối tượng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn.

1. Đối tượng được đăng ký sử dụng hóa đơn có mã của Cơ quan Thuế

Theo khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định 119, những đối tượng sau phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:
– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, bao gồm cả các doanh nghiệp và tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế;
– Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ và xây dựng; 10 tỷ đồng trở lên nếu lĩnh vực thương mại và dịch vụ;
– Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã

2. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã

– Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn/wps/portal và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
– Trong 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
– Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).
– Nếu thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 nêu trên.
Trên đây là những quy định về đối tượng được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế và thủ tục để đăng ký sử dụng hóa đơn.

 

https://xaydungthuonghieu.org/loi-ich-khi-thanh-lap-cong-ty/

https://xaydungthuonghieu.org/luu-y-khi-thanh-lap-cong-ty/

Rate this post

Related posts

THAM KHẢO CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TẠI CT VINPEARLLAND

Lợi ích dịch vụ Google Adword chủ doanh nghiệp nên quan tâm

Sửa Nồi Phở Điện Nhanh Chóng an toàn tại thành phát

Leave a Comment